Sortiment - PLECHY PERFOROVANÉ (34)

Použitie: Ploché spojky, čiže ploché lišty sa používajú v spojoch, v ktorých sa bočné povrchy spájaných prvkov nachádzajú na tých istých povrchoch. Obyčajne sa používajú v pároch a umiestňujú sa na bokoch spoja. Majú hladký povrch, preto je možné ich používať rovnako vnútri ako aj zvonku spoja. Štandardné ploché lišty s univerzálnou perforáciou. Počet otvorov v nich umožňuje, že pomocou týchto plochých líšt je možné zrealizovať veľa jednoduchých ako aj komplikovaných spojov. Často sa používajú pri montáži strešných väzieb.

Materiál: Oceľový pozinkovaný plech hrúbky od 1,2 do 2,5 mm. Pre časť výrobkov oceľový plech S235 alebo DC01 + galvanické zinkovanie .

Pripevnenie:  tesárske klince ø2, ø4; Skrutky do dreva ø3, ø4, ø5, ø6, ø10; Skrutky M5, M10, M12; Kotvy do betónu M5, M10, M12.