Sortiment - MONTÁŹNA PÁSKA (5)

CI-PE  Montážna páska

  • Pásky sú vyrobené z tenkých pozinkovaných oceľových plechov a slúžia k pripevňovaniu, vešaniu a spájaniu nekonštrukčných prvkov,
  • Používajú sa v spojeniach rôznorodých materiálov,
  • Montážne pásky možno použiť aj pre vešanie častí elektrickej, ventilačnej a kanalizačnej inštalácie,
  • Taktiež pri doprave pre spevňovanie dební všetkého druhu.