Sortiment - Pilirový profil s hornou platňou (2)

PILIEROVÝ PROFIL S HORNOU PLATŇOU

                                            

  • Zjednodušuje montáž drevených prvkov s betónom
  • Nastavenie umožňuje určiť výšku montovaného prvku,
  • Galvanické zinkovanie strieborné,
  • Hrúbka: 4,0mm,

Pripevnenie:  tesárske klince ø4; Skrutky do dreva ø10; Skrutky M10; Kotvy do betónu M10.