Sortiment - TUK NA BÁZE MEDI (1)

Jedná sa o výrobok tvorený veľmi jemnými čiastočkami lamelárnej medi a špeciálnymi časťami, ktoré zabraňujú
korózii.

  • Vyznačuje sa mazacími a ochrannými účinkami, vhodnými pre vysoké teploty,
  • Odolnosť vôči vysokej teplote, značná priľnavosť a antikorózna schopnosť z neho robí mazivo vhodné všade tam, kde môže teplo alebo vysoko korózne prostredie zapríčiniť nevratné zablokovanie: čapy zberačov výfuku, závitové spoje, vstrekovacie ventily a
    reťaze dopravníkov pecí atď.